Archive for Category: Отделение по лъчелечение с център по радиохирургия

Радиохирургията у нас с първи добри резултати

Както вече съобщихме, в университетската болница „Св Иван Рилски“ започнаха да прилагат за първи път в България прецизното лъчение,...