КЛИНИКА ПО ГАСТРОЕНТЕРОЛОГИЯ

Клиника по гастроентерология

Клиниката по гастроентерология е едно от малкото места в страната, където може да се направи пълна диагностична оценка на пациент с хроничен вирусен хепатит B, C и D.

Закупуванeто на нова и съвременна апаратура доведе до пълно оборудване на клиниката, отговарящо на европейските критерии за лечебно-диагностично звено по гастроентерология.

Клиниката е единственото място в страната, където може да се направи пълна диагностична оценка на пациент с порфирия.

Освен в рамките на нашата страна клиниката осъществява и директна консултативна дейност с водещи специалисти от Hopital Cochen, Hopital Beaujon, Hopital St Antoane-Париж и Inselspital- Берн.

Клиниката разполага и с голям обем модерна апаратура за извършване на високоспециализирани диагностични и лечебни процедури и манипулации:

 • ехографски апарати, включително с възможности за Доплерово изследване, биопсии и провеждане на терапевтични процедури
 • апарат за ехоендоскопия на горния гастроинтестинален тракт
 • ендоскопска апаратура и свързаните с нея принадлежности за оглед на хранопровод, стомах, дванадесетопръстник и различните отдели на
 • дебелото черво; видеоендоскопия; аргон-плазмена коагулация; извършване на ЕРПХ и всички други диагностични и терапевтични ендоскопски
 • процедури на органите на храносмилателната система;
 • апаратура за специализирани клинично-химични изследвания, включително порфирини
 • апаратура за подготовка и извършване на биохимични и специализирани функционални изследвания в гастроентерологията, включително електрогастрография
 • апаратура за имунологични и молекурярно-диагностични изследвания, използвана предимно за диагностика на вирусните хепатити.

Основните цели на Клиниката по Гастроентерология са:

 • Лечебно-диагностична дейност с качество на развитите европейски и други страни: оказване на качествена диагностика, активно лечение и продължително проследяване на лица с гастроентерологични заболявания, вкл. порфирии и чернодробна патология при трансплантация.
 • Консултативна дейност от национално значение.
 • Преподавателска дейност на студенти, лекари и медицински сестри.
 • Научно-изследователска дейност на високо международно ниво.
 • Учебната дейност е една от основните дейности на Клиниката по гастроентерология и е извършвана системно и непрекъснато от създаването й през 1973 г. досега.

ПОВЕЧЕ ЗА ТОВА, КОЕТО ЛЕКУВАМЕ, НА:  https://gastrolekar.com/

През всичките тези години преподавателите от клиниката са доказали възможностите си да провеждат учебно-преподавателска дейност.

В Клиниката по гастроентерология се осъществява обучение на:

 • студенти от IV-ти курс медицина цикъл по гастроенетрология
 • преддипломен стаж на студентите по вътрешни болести
 • курсовете на СДО по вътрешни болести
 • курсовете на СДО по обща медицина
 • клинична ординатура по вътрешни болести
 • клинична ординатура по гастроентерология
 • индивидуално обучение по вътрешни болести
 • индивидуално обучение по гастроентерология
 • индивидуално обучение по горна гастроинтестинална ендоскопия
 • индивидуално обучение по долна ендоскопия (ректоскопия, сигмоидоскопия и тотална колоноскопия)
 • индивидуално обучение по абдоминална ехография
 • докторанти/аспиранти
 • медицински сестри

Клиниката разполага с 50 легла за пациенти.

ДЕЙНОСТИ:

В Клиниката по гастроентерология се лекуват следните заболявания:

 • Лица с доказани или вероятни остри и хронични гастроентерологични заболявания, включително порфирии и чернодробни проблеми при трансплантирани, при които диагностично-лечебната цел не може да бъде постигната в извънболничната помощ, в амбулаторни и домашни условия или в други болнични заведения.
 • Лица с различни гастроентерологични заболявания и тежко общо състояние, причинено от основното заболяване, усложненията му или друга причина (например интеркурентно заболяване), довела до влошаването му – за лечение и диагностично доуточняване.
 • Лица с изразена болкова симптоматика от корема, водеща до загуба на качеството на живота (след изключване на хирургично или инфекциозно заболяване) – за диагностично уточняване и лечение.
 • Лица с “алармиращи” симптоми от горния гастроинтестинален тракт (загуба на телесна маса, дисфагия, анемичен синдром, анамнеза за мелена или хематемеза) – за диагностично уточняване и лечение.
 • Лица с хронична диария, при които е отхвърлено инфекциозно заболяване – за диагностично уточняване и лечение.
 • Лица с анамнеза за слуз и кръв в изпражненията, при които е отхвърлено инфекциозно заболяване – за диагностично уточняване и лечение.
 • Лица с или след кръвоизливи от гастроинтестиналния тракт – мелена, хематемеза, ректорагия след ендоскопска оценка (спешна ендоскопия) или хирургична консултация, че степента на кървене позволява медикаментозно и/или ендоскопско лечение; или непосредствено след проведено такова – за лечение и диагностично доуточняване.
 • Лица с анемия – за изключване или доказване на гастроентерологично заболяване и лечението му.
 • Лица с неясно фебрилно състояние – за диагностично уточняване (изключване или доказване на гастроентерологично заболяване) и лечение.
 • Леца с холестаза/жълтеница – за диагностично уточняване и/или медикаментозно или ендоскопско лечение.
 • Лица с асцит – за диагностично уточняване и/или лечение.
 • Лица с доброкачествени или злокачествени заболявания на хранопровода, стомаха, червата, жлъчните пътища, papilla Vateri и панкреаса за диагностично уточняване и ендоскопско лечение.
 • Лица с доброкачествени или злокачествени заболявания, разположени в коремната кухина или ретроперитонеално (черния дроб, панкреаса и други) за диагностично уточняване и локални терапевтични процедури под ехографски контрол (терапевтична ехография).
 • Лица с доброкачествени или злокачествени заболявания, при които диагностичното уточняване изисква извършването на инвазивни диагностични процедури и свързаните с това подготовка и активно наблюдение и лечение по време и след провеждането им.
 • Лица със съмнение или доказани първични или вторични гастроентерологични злокачествени заболявания – за диагностично уточняване и/или оценка на степента на разпространение и избор на подходящо лечение.
 • Лица след оперативно лечение на гастроентерологични или други заболявания с отражение върху храносмилателната система и/или общото състояние – за диагностично уточняване и лечение.
 • Лица, подлежащи на хирургично лечение, насочени от хирурзи за определяне на оперативния риск с оглед съмнение или налични гастроентерологични заболявания и/или лечение.
 • Лица с порфирия кутанея тарда – за лечение с масивни кръвопускания.
 • Лица с остър порфиричен пристъп – за окончателно потвърждаване на диагнозата и/или лечение.
 • Лица с чернодробни проблеми при трансплантация (бъбречна), чието състояние или диагностично уточняване изисква хоспитализация.

.

ЕКИП

Началник Клиника

Проф. Росен Кирилов Николов, дм – специалист „Вътрешни болести” и „Гастроентерология”

Гена Генова Гайтанска, старша медицинска сестра
Проф. Людмила Матева, дмн, специалист „Вътрешни болести” и „Гастроентерология”;
Проф. д-р Зоя Спасова, дм, специалист „Вътрешни болести” и „Гастроентерология”;
Проф. д-р Красимир Антонов, дмн, специалист „Вътрешни болести” и „Гастроентерология”;
Проф. д-р Деян Желев, дмн, специалист „Вътрешни болести” и „Гастроентерология”;
Проф. д-р Асен Алексиев, дм, специалист „Вътрешни болести” и „Гастроентерология”;
Доц. Димитър Попов, дм, специалист „Вътрешни болести” и „Гастроентерология”;
Д-р Веселин Колчаков, специалист „Вътрешни болести” и „Гастроентерология”;
Д-р Наталия Димитрова, специалист „Вътрешни болести”;
Д-р Радосвета Томова, дм, специалист „Гастроентерология”;
Д-р Надежда Милчева, дм, специалист „Вътрешни болести” и „Гастроентерология”;
Д-р Евелина Атанасова, дм, специалист „Гастроентерология”;
Д-р Соня Драгнева, дм, специалист „Гастроентерология”;
Д-р Цветелина Маринова, дм, специалист „Гастроентерология”;
Д-р Любен Милачков, дм, специалист „Гастроентерология”;
Д-р Стефан Митев, лекар гастроентеролог;
Д-р Мария Петкова, лекар гастроентеролог;
Д-р Доника Кръстева, специализант;
Д-р Христо Пенчев, специализант;
Д-р Ирина Начева, специализант

ПРОФ. РОСЕН КИРИЛОВ НИКОЛОВ, ДМ

НАЧАЛНИК КЛИНИКА ГАСТРОЕНТЕРОЛОГИЯ
КОНТАКТИ
Приемен кабинет: 02/9522831

Канцелария: 02/9521297