КЛИНИКА ПО РЕВМАТОЛОГИЯ

До 1976 г. ревматичните заболявания в Република България са лекувани в различни клиники по вътрешни болести, предимно в Катедрата по сърдечно-съдови заболявания и ревматизъм, базирана на територията на настоящата УМБАЛ „Царица Йоанна” и ръководена от член-кореспондент проф. Васил Тинев Цончев. През 1976 г. се създава Клиника по ревматология – София, на територията на бившата Клиника по фитотерапия на ул. „Урвич 13”, с първи ръководител – последователя на проф. В. Цончев – проф. Тамара Езра Пилософ.

Новосформираната клиника е включена в състава на Катедра по пропедевтика на вътрешните болести, а от 1988 г. в състава на Катедра по вътрешни болести на Медицински Факултет на Медицински Академия (от 1995 г. Медицински Университет – София).

Ръководители на Клиниката са били последователно проф. Владимир Владимиров, проф. Константин Койчев (1977-1978 г.), проф. Къню Кънев (1978-1991 г.), проф. Йордан Шейтанов (1992-2007 г), проф. Рашо Рашков (2007-2021 г.).  Днес ръководител е проф. Симеон Монов.

Клиника по ревматология е най-голямата в България. Разполага със стационар от 70 легла по здравна карта. В нея се обучават ревматолози от цялата страна и чужбина. Екипът се състои от 22 лекари – 7 хабилитирани лица, 5 лекари – 3 главни асистенти, 2 асистенти и 10 лекари – ординатори, специализирали във Франция, Великобритания и Холандия.

В клиниката се прилагат най-съвременни методи за системно и локално лечение на ревматичните болести, като пулсова терапия, биологични средства, локално лечение с изотопи и химични агенти, лечение с PRP и хиалиронова киселина.

Използват се най-съвършенни образци, методика за диагностика на заболяванията на опорно-двигателния апарат: ставна ехография, магнитно-резонансна томография, компютърна томография, остеодензитометрия, капиляроскопия, долориметрия, термография и други.

Клиника по ревматология – София, е основна база за обучение и придобиване на специалност по вътрешни болести и ревматология за Република България. В нея е създадена КОМИСИЯ ЗА ОДОБРЕНИЕ НА ЛЕЧЕНИЕТО НА РЕВМАТИЧНИТЕ ЗАБОЛЯВАНИЯ С БИОЛОГИЧНИ И БИОПОДОБНИ СРЕДСТВА.

Екипът на клиниката участва в написването на учебниците по вътрешни болести за интернисти, студенти медици, общопрактикуващите лекари и фармацевти, ръководство по ревматология в цялата страна, над 40 монографии, научно-изследователски проекти и изпитване на нови медикаменти на водещи световни фармацевтични компании.

Преподавателският състав на Клиника по ревматология, като членове на Научното дружество по ревматология са членове на EULAR – European League Against Rheumatism.

Дейност

 • възпалитени ставни заболявания;
 • системни заболявания на съединителната тъкан;
 • дегенеративни ставни заболявания;
 • артрити, свързани с инфекции;
 • микрокристални атропатии;
 • болести на извънставните меки тъкани;
 • болести на костите;
 • ставна пункция;
 • изследване на синовиална течност;
 • синовиална биопсия;
 • ставен лаваж;
 • провеждане на пулсова терапия с метилпреднизолон и циклофосфамид;
 • остеодензитометрия;
 • ехографско изследване на стави;
 • капиляроскопия;
 • долориметрия;
 • конвенционално рентгеново изследване на опорно-двигателния апарат. 

 

Началник Клиника:

Проф. Симеон Монов, д. м, специалист Вътрешни болести, Ревматология, допълнителна методика – ехография на стави

 

 

ЕКИП

Проф. д-р Златимир Коларов, д.м.н., специалист Вътрешни болести, Кардиоревматология

Проф. д-р Румен Стоилов, дм, специалист Вътрешни болести, Кардиоревматология

Проф. д-р Рашо Рашков, дмн, специалист вътрешни болести, Ревматология

Доц. Иван Шейтанов, д. м. специалист Вътрешни болести, Ревматология, допълнителна методика – ехография на стави

Доц. Цветанка Петранова, д. м., специалист Вътрешни болести, Ревматология допълнителна методика – ехография на стави

Доц. Мариана Иванова, д. м. специалист Вътрешни болести, Ревматология, допълнителна методика – магнитно-резонансна изследване при спондилоартрити

Д-р Валентина Решкова, д. м. специалист Вътрешни болести, Ревматология, главен асистент, допълнителна методика – доплерова сонография на съдове, долориметрия, оценка за депресия и тревожност

Д-р Десислава Калинова, д. м. специалист Ревматология, главен асистент, клинична и имунологична оценка на болни с полимиозит

Д-р Руска Шумналиева, д. м. специалист Ревматология, главен асистент, допълнителна методика – ехография на стави

Д-р Цветелина Йонева, специалист Вътрешни болести, Ревматология, Фармация

Д-р Николай Стоилов, д.м., специалист Ревматология, асистент, допълнителна методика – ехография на стави

Д-р Ива Първова, д.м., специалист Клинична фармакология, асистент

Д-р Силвия Маринчева, специалист Ревматология, допълнителна методика – ехография на стави

Д-р Жени Нейкова, специалист Вътрешни болести, Ревматология

Д-р Рада Ганчева, д.м. специалист Ревматология, допълнителна методика – ехография на стави, капиляроскопия

Д-р Владимира Бояджиева, д.м. специалист Ревматология, допълнителна методика – ехография на стави, капиляроскопия

Д-р Александър Копчев, д.м. специалист Ревматология, допълнителна методика – ехография на стави, изследване на синовиална течност

Д-р Яна Здравкова, специалист Ревматология, допълнителна методика – капиляроскопия, оценка с когнитивни тестове

Д-р Павлинка Павлова, специалист Ревматология, допълнителна методика – ставна ехография

Д-р Ивелина Жекова, – специализант ревматология

Д-р Пламена Ерменчева – ординатор, специалист ревматология, допълнителна методика – ставна ехография

Д-р Георги Котов – специализант ревматология

Старша медианска сестра: м.с. Анка Петрова, тел. (факс) 02/958 22 81,

Приемен кабинет: 02/958 25 44

Телефони за записване на приемни часове – платен прием: 
02/9582331

ПРОФ. СИМЕОН МОНОВ, ДМ

НАЧАЛНИК КЛИНИКА ПО РЕВМАТОЛОГИЯ, СПЕЦИАЛИСТ ВЪТРЕШНИ БОЛЕСТИ И РЕВМАТОЛОГИЯ
КОНТАКТИ
Телефони за записване на приемни часове – платен прием: 02/9582331 0884 126 791

Приемен кабинет: 02/958 25 44

НОВИНИ