КЛИНИКА ПО ОБЩА И ЕНДОСКОПСКА ХИРУРГИЯ

Клиника по обща и ендоскопска хирургия в УМБАЛ „Св.Иван Рилски” ЕАД е разкрито през 2015 г. като дейността му е насочена към миниинвазивната и лапароскопска диагностика и лечение.
Това създава предпоставка за операции с най-малка травма, която е в основата на бързото възстановяване на пациента, краткия болничен престой и по-бързото връщане към ежедневните дейности.
Клиниката разполага с всички необходими ресурси за модерна диагностика и лечение на заболяванията на коремната стена, всички вътрешни органи и ретроперитонеалното пространство, седалището, ануса и перианалното пространство.
Екипът на клиниката се стреми към непрестанното усъвършенстване и развитие на оперативните техники в областта на общата, коремната и спешната хирургия.
Клиниката разполага със 17 болнични легла ситуирани в стаи с по 2 легла и самостоятелен санитарен възел, както и с отделен сектор, състоящ се от 3 легла, предназначени за следоперативно наблюдение и интензивно лечение.
Операционните зали, които функционират към клиниката, са оборудвани със съвременна ендоскопска апаратура от висок клас, както и необходимият инструментариум за извършване на лапароскопски интервенции.
В рамките на клиниката се разполага гастроентерологично звено ориентирано към инвазивната гастроентерология. Дейността е насочена към диагностичната и терапетична ендоскопия и гастроентерология, предоперативна диагностика и постоперативно проследяване.
Звеното е оборудвано с най-новата ендоскопска и ехографска апаратура от висок клас, както и рентгенова апаратура за извършване на високоспециализирани ендоскопски манипулации под рентгенов контрол.

ДЕЙНОСТИ:

Обща и коремна хирургия:

 • диагностични процедури и операции върху хранопровод и стомах
 • гастроезофагеална рефлуксна болест
 • диафрагмална и хиатална херния
 • дебело и тънко черво
 • жлъчен мехур и жлъчни пътища
 • черен дроб
 • всички видове хернии

Спешна хирургия:

 • остър апендицит
 • перфорация на язва
 • илеуси (преплитане на червата)

Инвазивна гастроентерология:
1. Диагностика и лечение на горен ГИТ.

 • диагностика на доброкачествени и злокачествени заболявания на хранопровод, стомах и дванадесетопръстник.
 • ендоскопско отстраняване на полипи.
 • изследване на Хеликобактер Пилори.
 • ендоскопско протезиране на стенози
 • ендоскопско лечение на остро кървене
  2. Диагностика и лечение на голен ГИТ.
 • диагностика на доброкачествени и злокачествени заболявания на дебело черво и ректум.
 • диагностика и лечение на възпалителни заболявания на дебелото черво.
 • ендоскопско отстраняване на полипи, аргонплазмена коагулация.
  3. Диагностични и терапевтични манипулации в жлъчни пътища.
 • ендоскопска ретроградна холангио-панкреатография.
 • папилотомия, ендоскопско отстраняване на камъни от жлъчни пътища.
 • протезиране на жлъчните пътища.
 •  Ултразвукова диагностика на коремни органи, Доплер ехография.Миниинвазивната и лапароскопската хирургия – авангардните методи в полза на пациента се считат за най-значимото постижение в хирургията през последните 15 години. Благодарение на тази техника е възможно да се извършват операции през много малки отвори /около 1 см./ и с помощта на видео-системи. Докато оперира, хирургът следи операцията в реално време на специален монитор, който му осигурява много по-чист и подробен образ с възможност за приближаване и насочване.
  Предимства на миниинвазивната и лапароскопската хирургия
  Предимствата на тази техника се дължат на малката оперативна тарвма върху органите и оттам по-малък възпалителен отговор, по-ниско ниво на натоварване на имунната система. Плюсовете за пациентите са:
 • минимална кръвозагуба (безкръвна операция)
 • по-малка следоперативна травма
 • по-бързо възстановяване
 • по-малка болезненост
 • по-кратък болничен престой
 • по-бързо връщане към нормалния начин на живот
 • по-добри козметични резултати (малки и заличими белези)

Кои интервенции могат да се извършват с миниинвазивна техника?

Лапароскопските операции все по-широко да навлизат в хирургията и дори се считат за „златен стандарт” в много области:

 • Лапароскопски операции на жлъчен мехур и жлъчни пътища
 • Лапароскопски операции на хернии на корема
 • Лапароскопски операции на апендикс
 • Лапароскопски операции на дебело черво и ректум
 • Лапароскопски операции на слезка (далак)
 • Лапароскопски операции при гастроезофагеална рефлуксна болест
 • Лапароскопски операции на диафрагмална и хиатална херния
 • При по-сложни операции, като чернодробни, стомашни, панкреатични и др. лапароскопската хирургия вече има традиции и може да се използва като по-добра алтернатива на отворените операции.

Миниинвазивни техники при премахване на туморни и ракови образувания
В световен мащаб са направени редица проучвания на ефективността на миниинвазивната и лапароскопска хирургия в тази област поради необходимостта от сигурни резултати при оперативното лечение. Тези изследвания доказаха, че лапароскопските техники са също толкова надеждни в онкологията, колкото и конвенционалната хирургия. Безспорните преимущества на лапароскопската хирургия са в областта на оперативното лечение на рака на дебелото черво.

Кои пациенти подлежат на лечение в инвазивна гастроентерология?:

 • Пациенти с анемичен синдром – за изключване или доказване на гастроентерологично заболяване и лечението му.
 • Пациенти с изразена болкова симптоматика от корема, водеща до загуба на качеството на живота (след изключване на хирургично или
 • инфекциозно заболяване) – за диагностично уточняване и лечение.
 • Пациенти с “алармиращи” симптоми от горния гастроинтестинален тракт (загуба на телесна маса, дисфагия, анемичен синдром, анамнеза за мелена или хематемеза) – за диагностично уточняване и лечение.
 • Пациенти с хронична диария, при които е отхвърлено инфекциозно заболяване – за диагностично уточняване и лечение.
 • Пациенти с анамнеза за слуз и кръв в изпражненията, при които е отхвърлено инфекциозно заболяване – за диагностично уточняване и лечение.
 • Пациенти с неясно фебрилно състояние – за диагностично уточняване (изключване или доказване на гастроентерологично заболяване) и лечение. Пациенти с холестаза/жълтеница – за диагностично уточняване и/или медикаментозно или ендоскопско лечение.

Началник клиника:

Проф. Д-р Антоний Филипов, дмн.
http://www.anthonyphilipov.com/

Заместник началник на клиника по хирургия:

Доц. д-р Михаил Стефанов Табаков д.м.
www.mihailtabakov.com

ЕКИП

Д-р Ерсин Ходжаджиков– хирург

Д-р Димитър Андонов– хирург

Д-р Иван Семерджиев– хирург

Д-р Деян Лазаров– хирург

Д-р Божидар Наметков – хирург

Д-р Силвия Косева– анестезиолог

Д-р Габриела Давидова – анестезиолог

Д-р Сезен Хабилов – анестезиолог

Д-р Слав Милушев –  спезиализант по анестезиология и реанимация

Инвазивна гастроентерология:

Доц. Д-р Габриела Манова– гастроентеролог

Д-р Сара Ел-Дарауиш – гастроентеролог

Д-р Ивелина Банкова – гастроентеролог

Д-р Иван Цветански – гастроентеролог, образна диагностика

Д-р Светослав Слънков – специализант по гастоентерология

ПРОФ. АНТОНИЙ ФИЛИПОВ, ДМН.

НАЧАЛНИК КЛИНИКА ПО ХИРУРГИЯ

ДОЦ. МИХАИЛ ТАБАКОВ

ЗАМЕСТНИК НАЧАЛНИК КЛИНИКА ПО ХИРУРГИЯ
КОНТАКТИ
Приемен кабинет:02/8510365 Стационар: 02/9542827 Фейсбук: https://www.facebook.com/rilskisurgery/