КЛИНИКА ПО НЕВРОХИРУРГИЯ

Клиника по неврохирургия

Университетската клиника по неврохирургия към УМБАЛ “Св.Ив.Рилски” е първоприемник на първото клинично неврохирургично лечебно заведение в България, основанoто през 1952г,. като Катедра с Клиника по неврохирургия в рамките на Медицинския факултет в Александровската болница.

Клиниката по неврохирургия е с най-високото трето ниво на компетентност в изпълнение на МС „Неврохирургия“. Разполага със 70 болнични легла, разпределени в три “Клинични Сектора”.

Операционният блок на клиниката по неврохирургия към УМБАЛ ”Св. Иван Рилски”, разполага с 5 високотехнологични, хибридни операционни зали, които са проектирани, реконструирани и оборудвани по Европейски програми и дават възможност извършваните в тях оперативни интервенции да бъдат на най-високо технологично ниво.

Съвременното ниво на технологична обезпеченост в операционните зали с наличието на интегрирани операционни микроскопи, мозъчна и гръбначна невронавигация, интраоперативно невромониториране, система за стереотаксична неврохирургия, ултразвукова аспирация с тъканна селекция, мобилни рентгенови апарати (С-рамо), системи за невроендоскопия, интраоперативна флуорисценция, специализирани микрохирургични инструментариуми и сетове за гръбначна хирургия от водещи световни фирми, позволяват провеждането на над 2000 оперативни интервенции годишно с голяма, много голяма и изключителна сложност във всички области на съвременната неврохирургия.

Интегрираната и компютъризирана система в операционните зали позволява интраоперативното използване в пълен обем и в реално време на информацията от образните изследвания от МРТ и КТ. Техническите средства за онагледяване /мониторни стени и видеонаблюдение/ на оперативните интервенциии, позволяват възможно усъвременяването на учебния процес на студенти и специализанти, както и осъществяването на телемедицина, като регулярна практика.

ДЕЙНОСТ

Клиниката по неврохирургия осъществява предоперативната диагностика и плановото оперативното лечение на пълния спектър от заболявания във всички направления на неврохирургията, което включва:

 • туморни заболявания /невроонкология/ – доброкачествени и злокачествени тумори на главния мозък, гръбначния мозък, гръбначния стълб и периферните нерви
 • мозъчносъдови заболявания – аневризми, съдови малформации, хематоми, инсулти
 • детска неврохирургия – хидроцефалия, спина бифида, тумори, съдови заболявания, краниостенози и други малфолмации
 • дегенеративни и следтравматични заболявания на гръбначния стълб – дискови хернии и стенози на всички отдели на гръбначния стълб,
 • спондилолистези, деформации, травматични и остеопоротични фрактури
 • функционална неврохирургия – епилепсия, екстрапирамидни болкови синдроми /невралгии/ , дискинезии, дистонии и болест на Паркинсон.
 • инфекции и паразитози – спондилодисцити, абцеси на мозъка и др.
 • черепномозъчна и гръбначномозъчна травма
 • вродени и дегенеративни увреждания на централната нервна система
 • хирургия на болката и периферната нервна система
 • Уникалното за клиниката по неврохирургия на УМБАЛ ”Св. Иван Рилски” е съществуването на единствения за страната и източна Европа Център за цялостна диагностика и оперативно лечение на пациенти с епилепсия, Паркинсонова болест и дистонии, както и единственият за страната център за изцяло ендоскопско лечение на хипофизарните аденоми.

Най-ценното на Клиниката по неврохирургия са не само високите технологии и съвременната материална база, но и висококвалифицираните специалисти.

Лекарският екип, работещ в Клиниката по Неврохирургия, е съставен от неврохирурзи с необходимата квалификация и опит, придобити от дългогодишните традиции и стил на работа в клиниката по неврохирургия и надградени с многобройни специализации и работа във водещи Европейски и Световни клиники.

Тясното взаимодействие с другите високоспециализирани структури в рамките на УМБАЛ ”Св. Иван Рилски”, като отделението по образна диагностика със своите МРТ, КТ и ангиографска апаратура, позволяват осъществяването на съвременна, надеждна и точна предоперативна диагностика на неврохирургичните заболявания.

Прецизната хистологична диагностика на туморните заболявания и уникалната за страната възможност в рамките на едно лечебно заведение, каквато е УМБАЛ ”Св. Иван Рилски”, да се провежда постоперативна химиотерапия и стереотаксична радиохирургия с последно поколение линеен ускорител /True beam STx/, отговарят на критериите за комплексност и пълна завършеност при лечението на онкологичните и съдови неврохирургични заболявания.

Особеностите, които отличават Университетската клиника по неврохирургия са съвременните и авангардни методи на лечение и високия процент на предвидимост и повторяемост на добрите резултати при лечението на болните.

ЗАБОЛЯВАНИЯ, КОИТО ЛЕКУВАМЕ /A-Z/:

Заболяванията, които се лекуват в Университетската клиника по неврохирургия включва всички направления на съвременната неврохирургия:

ЕКИП

Началник клиника неврохирургия:

Проф. Д-р Васил Каракостов, дм.

Ръководители “Клинични сектори”:

Доц. Асен Хаджиянев, дм.

Д-р Христо Христов, дм.

Доц. Красимир Минкин, дм.

Консултанти:

Проф. д-р Марин Маринов, дмн, специалист Неврохирургия –консултант

Доц. д-р Кирил Георгиев,дм, специалист Неврохирургия – консултант

Старши медицински сестри:

Елисавета Крумова, старша медицинска сестра

Людмила Колева, старша медицинска сестра

Людмила Каменова, старша медицинска сестра, операционен блок

Лекари:

Доц. д-р Асен Бусарски, дм, специалист Неврохирургия

Д-р Живко Сурчев, дм, специалист Неврохирургия

Д-р Николай Стоянчев, специалист Неврохирургия

Д-р Дилян Фердинандов, дм, специалист Неврохирургия

Д-р Божидар Каменов, дм, специалист Неврохирургия

Д-р Люпчо Татарчев, специалист Неврохирургия

Д-р Емануил Найденов, специалист Неврохирургия

Д-р Енелин Динев, специалист Неврохирургия

Д-р Калоян Габровски, специалист Неврохирургия

Д-р Алла Уилям, специалист Неврохирургия

Д-р Недко Каракашев, специалист Неврохирургия

Д-р Евгений Ставрев, специалист Неврохирургия

Д-р Деян Попов, специалист Неврохирургия

Д-р Дани Колев, специалист Неврохирургия

Д-р Димо Янков, специалист Неврохирургия

Д-р Кристиан Нинов, специалист Неврохирургия

Д-р Стилиана Михайлова, специалист Неврохирургия

Д-р Стефан Бурев  лекар специализант Неврохирургия

Д-р Денис Шакир  лекар специализант Неврохирургия

Д-р Иван Кацаров лекар специализант Неврохирургия

Д-р Цветан Борисов лекар докторант

ПРОФ. Д-Р ВАСИЛ КАРАКОСТОВ , ДМ

НАЧАЛНИК КЛИНИКА ПО НЕВРОХИРУРГИЯ
КОНТАКТИ
Приемен кабинет №18  02/ 9523725 Консултативен кабинет №19  02/ 8510811 Канцелария кабинет № 38 02/ 9542695

НОВИНИ