Конкурс за отдаване под наем

Конкурс за отдаване под наем

29.4.2024

Конкурс за отдаване под наем на на дълготраен актив – обособена част от недвижим имот: „Заведение за бързо хранене”. Решение за откриване на конкурса

26.4.2024

Конкурс за отдаване под наем на на площ от 1,5 кв.м., представляващ част от недвижим имот на УМБАЛ „СВ. ИВАН РИЛСКИ” ЕАД, находящ се в гр. София на бул. „Акад. Иван Гешов” № 19, за поставяне на 1 брой банкомат (АТМ устройство) на първи етаж, централно фоайе. Решение за откриване на конкурса и Документация

26.4.2024

Конкурс за отдаване под наем на обособена част от недвижим имот – целия трети етаж от сградата на УМБАЛ „Св. Иван Рилски” ЕАД, находяща се в гр. София, ул. „Урвич” № 13 . Решение

22.2.2024

Конкурс за отдаване под наем на дълготраен актив: 12  кв.м. площи (части от фоайета, коридори и стълбищни площадки), представляващи обособени части от сградния фонд/недвижими имоти на УМБАЛ „Св. Иван Рилски” ЕАД, находящ се в гр. София на бул. „Акад. Иван Гешов” №№ 17 и 19, които да се използват за инсталиране и експлоатация на 8 броя самопродаващи машини за топли и студени напитки, пакетирани изделия и други храни. Решение за откриване на конкурса и Документация.

11.10.2023

Конкурс  за отдаване под наем на ДМА (недвижим имот) – сгради

Решение за откриване на конкурс и документация.